ואזות/אגרטלי זכוכית

ואזות/אגרטלי זכוכית
ואזות/אגרטלי זכוכית

ואזה לבוקה נמוך

ואזה צילינדר לזר סטנדרטי

ואזה ארובה / צילינדר גובה 35ס"מ 

בחר גודל מוצר